วันที่ 14 มกราคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

179239_resize

179240_resize 179238_resize 179239_resizeวันที่ 14 มกราคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย