วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง หนองหญ้าปล้อง ราคา 1.80-1.90 บาท/กก. ณ แปลงเกษตรกร ม.20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

17749_resize

วันที่ 14 มกราคม  2559 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ติดตามการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง หนองหญ้าปล้อง ราคา 1.80-1.90 บาท/กก. ณ แปลงเกษตรกร ม.20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

17749_resize 17750_resize

 

17751_resize