วันที่ 14 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอวังสะพุง เตรียมเอกสารแบบตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง

1797011_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอวังสะพุง เตรียมเอกสารแบบตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง

S__41721860_resize 1797011_resize S__41721859_resize