วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยโรงงาน ณ ม. 8 บ้านนาดอกไม้ ต หนองหญ้าปล้อง อ วังสะพุง จังหวัดลย

S__1777785_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยโรงงาน ณ ม. 8 บ้านนาดอกไม้ ต หนองหญ้าปล้อง อ วังสะพุง จังหวัดลย

S__1777785_resize S__1777786_resize

 

S__1777784_resize

17972_resize

17971_resize