วันที่ 13 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมอบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3219482_resize

วันที่ 13 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมอบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3219482_resize S__3219484_resize

S__3219486_resize

S__3219477_resize S__3219479_resize