วันที่ 11 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

393972_resize

วันที่ 11 มกราคม  2559  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

393972_resize 393976_resize 393977_resize 393978_resize