วันที่ 11 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบโครงการสายบ้านเล้า-ป่าข้าวหลาม ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

393974_resize

วันที่ 11 มกราคม  2559  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ตรวจสอบโครงการสายบ้านเล้า-ป่าข้าวหลาม  ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

393973_resize 393974_resize