วันที่ 7 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่นประจำปี 2559 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

99517_resize

วันที่ 7 มกราคม  2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่นประจำปี 2559 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

99517_resize 99518_resize

 

99518_resize