วันที่ 7 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__9035815_resize

วันที่ 7 มกราคม  2559   นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยนายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง  โดยมีนายวิสา  ยัญญลักษณ์  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานการประชุม

S__9035818_resize S__9035812_resize S__9035813_resize S__9035814_resize S__9035815_resize S__9035816_resize S__9035817_resize