วันที่ 6 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการะบาดของหนอนบุ้ง ต้มมะขามข้างบ้านพร้อมกับผู้นำ ม.ที่ 19. ต.ทรายขาวและได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียบร้อยแล้ว

99201_resize

วันที่ 6 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการะบาดของหนอนบุ้ง ต้มมะขามข้างบ้านพร้อมกับผู้นำ ม.ที่ 19. ต.ทรายขาวและได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียบร้อยแล้ว

99202_resize 99197_resize 99199_resize 99200_resize 99201_resize