วันที่ 6-7 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และอาสาเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__1646600_resize

วันที่ 6-7 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  และอาสาเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__1646600_resize S__1646601_resize S__1646602_resize S__1646603_resize

 

S__1671181_resize S__1646598_resize