วันที่ 6 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ/ตำบล ครั้งที่ 1/2559 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

16568_resize

วันที่ 6 มกราคม 2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ/ตำบล ครั้งที่ 1/2559 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

16568_resize 16564_resize 16563_resize 16569_resize 16567_resize 16566_resize