วันที่ 5 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.เขาหลวง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

176095_resize

วันที่ 5 มกราคม  2559  นายฑนวัฒน์ มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.เขาหลวง   ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

176096_resize 176094_resize 176095_resize