วันที่ 4 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อวาแงผนการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

176049_resize

วันที่   4  มกราคม  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง   เพื่อวาแงผนการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ  ประจำเดือนมกราคม  2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

176052_resize 176049_resize 176050_resize 176051_resize