วันที่ 4 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__90701828_resize

วันที่ 4 มกราคม 2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ นายวิสา  ยัญญลักษณ์  นายอำเภอวังสะพุง  เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__90701830_resize S__90701826_resize S__90701827_resize S__90701828_resize S__90701829_resize