วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทราบขาว..ม.6.ต.ทรายขาว.เพื่อประสานงานอบรมโครงการส่งเสริมวิวาหกิจชุมชน

96512_resize

วันที่  25  ธันวาคม  2558  นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทราบขาว..ม.6.ต.ทรายขาว.เพื่อประสานงานอบรมโครงการส่งเสริมวิวาหกิจชุมชน

96516_resize 96512_resize 96515_resize