วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

171816_resize

วันที่ 25  ธันวาคม  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

171817_resize 171815_resize 171816_resize