วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการ ณ โรงแรมพันล้าน บูติด รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

15300_resize

วันที่ 23-25 ธันวาคม  2558  นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการ ณ โรงแรมพันล้าน บูติด รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

15300_resize15301_resize