วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ โรงเรียนแก่งม่วง ต นาดี. อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

S__7880715_resize

วันที่  22  ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ โรงเรียนแก่งม่วง ต นาดี. อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

S__7880715_resize S__7880716_resize