วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

169899_resize

วันที่ 22  ธันวาคม  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

169901_resize 169900_resize 169899_resize