วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร จุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

14666_resize

วันที่ 18  ธันวาคม  2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร จุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

14666_resize 14675_resize 14662_resize 14661_resize 14658_resize 14655_resize14664_resize