วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์น้ำมัน อ้อย) ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1376291_resize

วันที่ 18 ธันวาคม  2558   นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย   จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์น้ำมัน อ้อย)  ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1376283_resize S__1376286_resize S__1376287_resize S__1376288_resize S__1376289_resize S__1376290_resize S__1376291_resize S__1376292_resize S__1376293_resize S__1376294_resize S__1376295_resize