วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สัมมนาการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน ปี59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

45355_resize

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558  นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สัมมนาการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน ปี59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

45355_resize 45356_resize 45354_resize 45353_resize