วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

14174_resize

วันที่ 16 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

14174_resize 14165_resize 14164_resize S__7471122_resize