วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมสัญจรตำบลผาน้อย ประจำเดือนธันวาคม ณ.ห้องประชุมอบตผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

165830_resize

วันที่ 15 ธันวาคม  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมประชุมสัญจรตำบลผาน้อย ประจำเดือนธันวาคม ณ.ห้องประชุมอบตผาน้อย อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

165829_resize 165830_resize 165831_resize 165832_resize