วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

479292_resize

วันที่ 14  ธันวาคม 2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

13939_resize 13936_resize 13937_resize 13938_resize

479292_resize