วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายฑวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช ณ แปลงผักของนางเกิน พรมศรี บ้านนาซำแซง ม.5 ต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1138705_resize

วันที่ 9 ธันวาคม  2558 นายฑวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช ณ แปลงผักของนางเกิน พรมศรี บ้านนาซำแซง ม.5 ต.เขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1138703_resize S__1138705_resize S__1138706_resize S__1138704_resize