วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เตรียมสถานที่หน้าอำเภอ รับ. Bike. For. Dad. จากจังหวัด

S__1163282_resize

วันที่ 9 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง   เตรียมสถานที่หน้าอำเภอ รับ. Bike. For. Dad. จากจังหวัด

S__1163282_resize 95648_resize 95644_resize 95643_resize 95642_resize 95641_resize