วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรผสมผสาน ณ ห้องประชุม ธกส.ชั้น 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__10919942_resize

วันที่ 9 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยนางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรผสมผสาน ณ ห้องประชุม ธกส.ชั้น 2  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__6946843_resize

S__10919942_resize