วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม. อชก ส่วนอำเภอวังสะพุง ณ ธกส วังสะพุง

S__6946841_resize

วันที่ 9 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยนายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม. อชก ส่วนอำเภอวังสะพุง ณ ธกส วังสะพุง

S__6946839_resize

S__6946841_resize S__6946842_resize S__6946843_resize S__6946844_resize S__6946840_resize