วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายธวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม โครงการจัดสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ลดการใช้สารเคมี ม1 ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

13439_resize

วันที่ 8 ธันวาคม  2558  นายธวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม โครงการจัดสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ลดการใช้สารเคมี ม1 ต หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

13439_resize 13440_resize 13441_resize 13444_resize 13443_resize 13442_resize 13445_resize 13446_resize