วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าที่สำคัญ (zoning) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__6856728_resize

วันที่ 8 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าที่สำคัญ (zoning) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__6856728_resize S__6856731_resize S__6856730_resize S__6856729_resize

S__1114118_resize S__1114117_resize