วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อวาแงผนการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

20151205_111308_resize

วันที่ 5 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง   เพื่อวาแงผนการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ  ประจำเดือนธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

20151205_111308_resize 20151205_111233_resize 20151205_111258_resize