ที่ 5 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดอำเภอวังสะพุง และประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมีท่านนายอำเภอวังะสพุง นายวิสา ยัญญลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

12933_resize

วันที่ 5 ธันวาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมพิธี 5 ธันวาคม  2558  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดอำเภอวังสะพุง และประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมีท่านนายอำเภอวังะสพุง นายวิสา ยัญญลักษณ์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

12934_resize 12933_resizeS__6717442_resize