วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางเลย

S__6512647_resize

วันที่ 3 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  ณ ห้องประชุมภูเรือ  ศาลากลางจังหวัดเลย

S__6512647_resize S__6512648_resize S__6512649_resize