วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีปล่อยปลาคลองบุ่งคล้าวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6389790_resize

วันที่ 2 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมพิธีปล่อยปลาคลองบุ่งคล้าวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__6389791_resize S__6389790_resize S__6389789_resize