วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุงชั้น.2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6332421_resize

วันที่ 1 ธันวาคม  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ  หอประชุมอำเภอวังสะพุงชั้น.2  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__6332421_resize