วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6291462_resize

วันที่ 1 ธันวาคม 2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__6291462_resize