วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ปากปวน เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1448439556234_resize

วันที่ 25   พฤศจิกายน  2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ปากปวน  เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ  ห้องประชุม.อบต.ปากปวน    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

1448439566225_resize 1448439556234_resize 1448439558371_resize 1448439560993_resize 1448439563268_resize