วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.เขาหลวง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

460407_resize

วันที่ 20   พฤศจิกายน  2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย   นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.เขาหลวง  เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ  ห้องประชุม.อบต.เขาหลวง   อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

460412_resize 460405_resize 460406_resize 460407_resize 460408_resize