วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ผาบิ้ง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

37373_resize

วันที่ 20   พฤศจิกายน  2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ   นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ผาบิ้ง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ  ห้องประชุม.อบต.ผาบิ้ง    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

37375_resize 37374_resize 37373_resize 37372_resize 37371_resize