วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.โคกขมิ้น เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.โคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

11302_resize

วันที่ 20   พฤศจิกายน  2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.โคกขมิ้น  เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ  ห้องประชุม.อบต.โคกขมิ้น    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

11302_resize 11304_resize 11301_resize 11303_resize