วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.หนองหญ้าปล้อง กี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

11322_resize

วันที่ 20   พฤศจิกายน  2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.หนองหญ้าปล้อง กี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ  ห้องประชุม.อบต.หนองหญ้าปล้อง   อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

11326_resize 11325_resize 11324_resize 11323_resize