วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ทรายขาว..เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

87989_resize

วันที่ 20   พฤศจิกายน  2558 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ทรายขาว..เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ  ห้องประชุม.อบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

87989_resize 87990_resize 87991_resize 87992_resize 87993_resize 87994_resize 87997_resize 87998_resize