วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.วังสะพุง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย

6819_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2558  นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.วังสะพุง  เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังสะพุง  จังหวัดเลย

6828_resize 6819_resize 6820_resize 6821_resize 6822_resize 6823_resize 6824_resize 6825_resize 6826_resize