วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร การปลูกและการดูแลรักษา อ้อยและมันสำปะหลัง บ้านกกเกลี้ยง ตำบลผาบิ้ง ร่วมกับ ธกส วังสะพุง

S__589842_resize

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2558 นายทวัช  มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เป็นวิทยากร การปลูกและการดูแลรักษา อ้อยและมันสำปะหลัง บ้านกกเกลี้ยง ตำบลผาบิ้ง ร่วมกับ ธกส วังสะพุง

S__589842_resize S__589840_resize S__589841_resize