วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน อบต.สัญจร.ณ วัด ศิริพัฒนาราม..บ้านลาด ม.7ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

87214_resize

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2558 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน อบต.สัญจร.ณ วัด ศิริพัฒนาราม..บ้านลาด ม.7ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

87210_resize 87211_resize 87214_resize 87207_resize 87208_resize