วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ่วมงานอบรมพลังปัญญาระยะที่ 2 ณ ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

150870_resize

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ่วมงานอบรมพลังปัญญาระยะที่ 2 ณ ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

150870_resize 150875_resize 150871_resize