วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ณ โรงงานนำ้ตาลขอนแก่น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4939779_resize

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ณ โรงงานนำ้ตาลขอนแก่น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4939779_resize S__4939778_resize S__4939782_resize