วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4898823_resize

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2558  นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น 2  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__4898823_resizeS__4898828_resize

S__4898829_resize

S__4898827_resize

S__4898826_resize

S__4898825_resize